Schulleitung

DI Peter Johannes Bachmair

Direktor DI Peter Johannes Bachmair

Tagesschule

Abteilung

Leitung

Elektrotechnik

Elektronik und technische Informatik

l-prasDI Friedrich Prasky

Informationstechnologie

Fachschule Informationstechnik

l-ang Mag. Thomas Angerer

Maschinenbau

Fachschule Mechatronik

l-kefe DI Dr. Kurt Kefer

Abendschule

Abteilung

Leitung

Elektrotechnik

Informatik - Systemtechnik                  

l-hein DI Andreas Heinbach

Maschinenbau

l-helh DI Helmut Helmreich